Hodnocení od firem:

Příklad jednoho anketního dotazníku po 3h. informativně-motivační přednášce o TRIZ pro vývojové pracovníky HELLA Mohelnice.

Příklad jednoho grafického vyjádření dotazníku po přednášce pro 11 vývojových pracovníků HELLA.

Hodnocení ředitele a technologa SHM Šumperk po kurzu TRIZ 2+1 den

Třídenní vhled do problematiky TRIZ doc. Bušovem byl ovšem překvapivě více než jen utřídění nebo připomenutí si postupů práce pro návrhové či vývojové projekty a úkoly (např. modelování systému, příčinné diagramy apod.) Na účastníky dosud neobjevená metodika analýzy technických systémů a především postupy vedoucí k nalezení správného zadání a mnoho návodů k jejich řešení velmi intenzivně zapůsobila. Byl jimi obecně přijatý fakt, že TRIZ může pomoci nejen v běžné systematické práci, ale i v úkolech, kde se již potenciál pracovníka, příp. týmu vyčerpal, nebo se dokonce zaseknul. Totiž i tam, kde ještě není vidět řešení problému, má TRIZ zásobu inspirativních postupů, jak myšlenky a nápady rozvíjet. Snažil jsem se se školenou skupinou absolvovat maximum látky a modelové příklady a především stanovení si základní otázky jsou natolik obecné, že vidím možnosti využití nejen v technických oborech ale také v administrativě a managementu, neboť velmi často člověk řeší protichůdnosti, pro které má logika TRIZ v obecném pojetí únikový východ. Samotné školení TRIZ musím rozhodně doporučit všem společnostem, které se nebojí přemýšlet. Díky a někdy doufám znovu na shledanou. Ing. Petr Mrkos, MBA, ředitel společnosti / CEO, M +420 731 505 696, E   mrkos@shm-cz.cz, W www.shm-cz.cz. Úplný text hodnocení v souboru.

Reaguji na třídenní školení TRIZ svým osobním hodnocením:
Dlouhé roky se snažily průmyslové společnosti řešit problémy výroby statistikou a různými metodami analýz procesů s vírou, že z toho „vypadne“ nějaký smysluplný nápad. Takto vzniklé nápady často nejsou metodicky řízené, ale jen spontánní a nepromyšlenou reakcí na pozorování jevu. 
TRIZ  je první metodika, která je stvořena pro techniky, konstruktéry a technology, kteří se tvůrčí prací dnes a denně živí. Jde k jádru věci a pod povrch a doslova techniky nutí tvořit. TRIZ významně zvyšuje inženýrskou tvořivost, usměrňuje nápady a pomáhá dospět ke správným řešením, které uplatnili mnozí inženýři před námi. Tím se stává v pravdě kolektivní platformou, která sdílí ta nejlepší řešení své doby. Je jen škoda, že není více známá a že firmy ztratily mnoho let používáním metod, které jsou podstatně méně produktivní.
Ing. Josef Dědic, vedoucí technolog, M +420 775 446 623, E   dedic@shm-cz.cz, W www.shm-cz.cz. Úplný text hodnocení v souboru.

Hodnocení z ELMARCO Liberec, lídra v nanotechnologiích

Úvodní třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo určitý milník.
V prvé řadě nám pomohlo uvědomit si v plné šíři komplexnost a komplikovanost naší technologie a sebekriticky si přiznat, že naše dosavadní inovační úsilí bylo z velké části opřeno jen o intuitivní návrhy řešení bez důkladnější analýzy problému a toto úsilí také více spoléhalo na sílu několika jednotlivců a jejich invenci než na potřebnou kolektivní spolupráci.
V druhé řadě jsme si s pomocí metodiky TRIZ byli schopni uvědomit, že bez podobně důkladného inženýrského přístupu těžko můžeme naši technologii posunout více než o malé krůčky vpřed a že jenom znalost a odbornost našich specialistů mnohde nestačí.
Předtím, než jsme absolvovali úvod do metodiky TRIZ a než jsme si sami mohli metodiku vyzkoušet na našich reálných příkladech, jsme se již poněkud vyčerpali často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů v rámci naší komplikované technologie. Nejen že nám dodává odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů, ale tuto odvahu dodává i pro řešení budoucích inovačních problémů tím, že nabízí jasný a funkční rámec pro analýzu i syntézu.
Z pohledu managementu hodnotím školení TRIZu jako jednu z nejlepších akcí v historii firmy ELMARCO. Jasným důkazem je vlastní iniciativa lidí si tuto metodiku nastudovat a v praxi vyzkoušet bez nutnosti je do toho nutit a jejich aktivity organizovat. V porovnání s různými jinými typy vzdělávání (projektový management, osobnostní rozvoj apod.), kterými většina z našich zaměstnanců prošla, je nezpochybnitelnou výhodou TRIZu, že již první vyzkoušení a použití v praxi vždy vyžaduje teamovou spolupráci průřezově odděleními, čímž dokáže aktivovat velkou skupinu lidí najednou. Takové iniciativní zapojení celých týmů do vyhledávání a řešení inovačních příležitostí je velmi významné a má značný přesah i do pozitivního vývoje firemní kultury, což je u “jenom metodiky” až neočekávaně pozitivní efekt. Aleš  GARDIÁN, Chief Technology Officer. ELMARCO, s.r.o. Úplný text rozsáhlého hodnocení v přiložených souborech.

Několik hodnocení kurzu od inženýrů z firem Honeywell:

Vyhodnocení 2706 dotazníků z firem a VŠ (poměr cca 90/10 %) k datu 30.5.2023

Přejít nahoru