Stručně o TRIZ

O čem je metodika TRIZ? Metodika TRIZ – Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání (TIPS- Theory of Invention Problem Solving, TRIZ-Těoria rešenia izobretatělskich zadač) – vznikala od r. 1946, a to studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná inovační řešení jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných řešitelských postupů. Poznání těchto postupů zvyšuje efektivitu studia a zdokonalování techniky v praxi. Metodika TRIZ je netriviální, protože analyticko-řešitelská, vede uživatele od nejasné problémové situace, přes rozbor systému vymezeného na objektu zájmu, nejprve k formulaci správných (na inovační cíl zaměřených) inovačních zadání, potom ku správně formulovaným invenčním úlohám (konkrétních) a následně až k možným variantám jejich řešení.
TRIZ využívá dvě navzájem se doplňující metody: analytickou metodu FNA– funkčně nákladovou analýzu a řešitelskou algoritmizovanou metodu – ARIZ.

Analytická metoda: FNA – analýza funkcí a nákladů objektu inovace (pokročilá hodnotová analýza objektu zájmu) pomáhá řešiteli odpovídat na otázky „CO a PROČ“ by mělo být
v objektu zdokonaleno, tj. inovováno. Pomáhá uživateli:
– určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové významnosti prvků, operací,
– formulovat problém a nalézt jeho příčiny ve výrobku nebo procesu,
– vybrat správná inovační zadání, tj. významná zadání pro vytyčený inovační cíl a zadání respektující tendence rozvíjení techniky,
Je známo, že správná inovační zadání úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení.
Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi)  pro špatně formulovaná zadání (otázky).
I v politice, ale hlavně v technice platí, že:
„Nevíš-li kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam…„[z folklóru uživatelů metodiky TRIZ]

Syntetická metoda: ARIZ – Algoritmus řešení invenčních zadání (řešitelský postup algoritmického typu) pomáhá řešiteli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“ by mohly a měly být úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi (s doporučeními) generací vynálezců koncentrovanými v postupu algoritmického typu.
Řešitelské kroky v rámci ARIZ pomáhají uživateli nejprve dílčí problémové zadání přeformulovat do podoby několika typových úloh:
– tj. formulovat rozpory technické a v nich rozpory fyzikální,
– tj. formulovat typické modely konfliktů látek a energií,
– tj. formulovat klíčové technické funkce, které je potřeba plnit parametricky nebo principiálně lépe než dosud,
– tj. lokalizovat komponenty zaostávající za tendencemi/trendy zdokonalování techniky,
a teprve potom čerpat  inspiraci (nápady, ideje, náměty) pro hledání řešení těchto typových invenčních úloh, a to s podporou řešitelských doporučení v podobách:
invenčních a separačních postupů pro řešení technických a fyzikálních rozporů,
modelů možných řešení pro typické modely konfliktů,
jevů a efektů z přírodních věd principiálně použitelných pro plnění dané funkce,
zákonitostí rozvíjení technických systémů pro inspiraci možných zdokonalení objektu.
ARIZ nenahrazuje, ale zaměřuje, podněcuje a inspiruje inovační myšlení řešitele, „jak“ by měly být invenční úlohy řešeny!
„Jestli myslíš, že jsi inženýr, mysli!“ …“[z folklóru uživatelů TRIZ]   

O čem je sw podpora GoldFire a TechOptimizer? Poskytují podporu uživateli metod FNA a ARIZ:
– podporuje tvorbu zadání ve fázích analýzy i hledání nových řešení ve fázi syntézy výrobků a procesů,
– doporučuje postupy k řešení zformulovaných typových inovačních a invenčních úloh,
– analyzuje patenty konkurence a umožňuje sledovat vývojové trendy u konkurence a v oboru,
– opakovatelným způsobem podporuje systematickou a přitom tvůrčí práci řešitelů inovací,
– vtahuje uživatele do informační a znalostní společnosti (klidný jen ten, kdo málo zná….).

Shrnutí:
Metodika RIZ a její sw podpora jsou transdisciplinární nástroje pro analýzu i syntézu procesních i výrobkových inovací v praxi.

Myšlenková mapa TRIZ

Myšlenková mapa analyticko-řešitelské metodiky TRIZ a podpory Goldfire může být znázorněna přibližně takto:

Analytická etapa a Syntetické etapa
jsou podstatné etapy práce v rámci metodiky TRIZ.

Odkaz na 90 min. nahrávku přednášky o TRIZ na youtube mohu zaslat na vyžádání.
Polovina výklad k metodice, potom dva výukové příklady a dva řešené reálné příklady z praxe.
Za drobné přebrepty se omlouvám (:-)). Po kliknutí na odkaz dole budete muset přeskočit asi dvě reklamy. Začátek je technicky značně neprofesionální, ale dostatečně informativní.

Přejít nahoru