Historie TRIZ

Metodika TRIZ vznikala přibližně od roku 1946 studiem ohromného množství patentů a následným zobecněním úspěšných řešitelských postupů, které objektivně vedly řešitele (vynálezce) k úspěšnému a patentovanému technickému řešení. Hlavním autorem metodiky je Genrich Saulovič Altšuller (1923-1998), patentový úředník, kapitán kaspického loďstva, Stalinův vězeň, zakladatel školy TRIZovců.
Metodiku využívají a rozvíjejí jeho následovníci. Bylo vydáno množství publikací v různých jazycích. Konají se četné konference. Množství webinářů, knih a videí lze dohledat na internetu.

Přejít nahoru