Reference akademiků

Několik referencí od docentů a profesorů působících na technických VŠ:.

Jak hodnotím TRIZ?
Z pohledu absolventa VUT: Jsem zaskočen, že mi moji učitelé dosud zatajovali existenci něčeho, jako je metoda TRIZ.
Jako technik na ní oceňuji propracovanou systematičnost, která umí přinutit tvůrčí proces, aby konvergoval k cíli.
Z pohledu proděkana FIT VUT v Brně: Domnívám se, že bychom měli s metodou TRIZ seznamovat všechny studenty minimálně technických oborů na VUT od magisterského stupně výše.
Umíme je velmi dobře připravit, pokud jde o odbornou erudici. Pokud jim dokážeme nabídnout i systematický přístup k analýze a tvůrčí řešení inovačních zadání, nemůžeme je už na budoucnost připravit lépe.
Z pohledu obecně hodnotícího: Svět se začal velmi rychle měnit a inovace budou nutně zapotřebí, proto potřebujeme více než kdy jindy vědět, jak na ně. Metoda TRIZ asi není jediná, která se snaží inovační proces systematizovat, ale připadá mi rozhodně nejpropracovanější. I když pochází z východu, našemu německo-rakouskému kulturnímu a vzdělávacímu okruhu je bližší než ty, které vznikly v anglosaském světě.
Názory proděkana, doc. Ing. Richarda Růžičky. Ph.D., MBA, proděkana pro vzdělávací činnost v magisterském studiu na FIT VUT v Brně, po 5 hodinovém „informativně motivačním“ rychlokurzu s názvem TRIZ-Tvorba a Řešení Inovačních až invenčních Zadání, aneb jak z problémů dělat úlohy).

„TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy konceptů z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi s potřebnou kreativitou při úsilí o syntézu řešení problému“. Prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, Fachhoschule Wiesebaden, Russelsheim, Germany.

„Váš přístup k řešení technických problémů je vzrušující a přesvědčivý. V diskusi s kolegy jsme všichni bez výjimky dospěli k závěru, že v IM je založen ohromný potenciál pro zvýšení efektivity práce vědeckotechnických pracovníků“. Prof. J.R.Williams, ředitel laboratoře výpočetní techniky, Massachusettský polytechnický institut, Cambridge, USA.

Vyhodnocení 11. dotazníků od PhD a akademických pracovníků VUT v Brně.

Přejít nahoru