Reference z firem

Autentické reference od inženýrů z firem, kde se uskutečnily informativně motivační přednášky a nebo osvojovací kurzy.
Zde je několik náhodně vybraných referencí z firem po absolvování buď 3h. informativně motivační přednášky a nebo po absolvování 2+1 den osvojovacího kurzu.Další hodnocení firem a sumagraf hodnocení je na stránce „Firmy a sumagraf“

„Váš přístup k řešení technických problémů je vzrušující a přesvědčivý. V diskusi s kolegy jsme všichni bez výjimky dospěli k závěru, že v IM je založen ohromný potenciál pro zvýšení efektivity práce vědeckotechnických pracovníků“. Prof. J.R.Williams, ředitel laboratoře výpočetní techniky, Massachusettský polytechnický institut, Cambridge, USA.

„Pro jakékoliv školení jsou podstatné dvě okolnosti. Dobré téma a dobrý lektor. Obojí bylo v případě TRIZ splněno. Zcela nepochybně se nám touto metodikou otevřely další možnosti, jak jinak kreativně, a přesto podle určité struktury, přistupovat k řešení problémů. Eventuelním dalším zájemcům mohu TRIZ ve vašem podání výkladu pouze doporučit“. Ing. Petr Mil, technický ředitel, BORCAD, Fryčovice.

„TRIZ je perfektním průvodcem, který srozumitelným a vzrušujícím způsobem provází světem techniky a nabízí dobrodružství objevování všem, kteří je chtějí prožít“.
Ing. Milan Švejda, ved. konstrukce a projekce, ČEZ-JE Dukovany.

”25 účastníků velmi pozitivně hodnotilo zejména aktuálnost, užitečnost a použitelnost metodiky TRIZ v porovnání s jinými metodami. Výborný dojem ze semináře umocnil výkon lektora, který po dobu 6 h dokázal udržet seminář v interaktivní rovině, s mnoha příklady a velice zajímavý. Všem zájemcům o inovace seminář doporučuji“. Ing. Radim Mrázek, ředitel Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s.

„Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni a připraveni k její aplikaci v praxi. Navržené koncepty řešení našeho problému se osvědčily, což prokázaly provedené experimenty“.  Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice.

„Mohu konstatovat, že spolupráce s Vámi při řešení konkrétního technického problému dosáhla ve vymezeném čase vytyčeného cíle, což bylo hodnoceno všemi našimi zainteresovanými pracovníky velmi pozitivně. Oceněn byl zejména systémový přístup k problému, aplikace a srozumitelnost metodiky TRIZ během analýzy problému, označení možných příčin problému a také nové poznatky vyplývající z analýzy pro naše pracovníky“.  Zdeněk Zatloukal, BOSCH, s.r.o.

„TRIZ je  přesně to, co ve skladbě studia VŠ chybí, i když uvědomit si to lze až po 2-3 letech v praxi“. Názor posluchače z anonymní ankety po 3.denním kurzu TRIZ, AUTOPAL, s.r.o.

„Komplexní, propojené, inženýrské. Rychlý přístup k informacím a světovým znalostem. To je ono. To je bomba!“ Názor vývojového pracovníka z anonymní ankety po 2 h. seznámení s TRIZ a sw IM, GAMEX, s.r.o. Č. Budějovice
„V praxi chybí filozoficko-teoretický základ, jak přistupovat k řešení problémů, především těch neobvyklých. Metodika TRIZ by mohla tento nedostatek částečně překlenout. Bez podobných nástrojů a tréninku práce s ním se v současné informační společnosti ztratíme. Vaší přednáškou jste se trefili do situace, kdy my sami takový nástroj začínáme hledat“. Ing. Dalibor Šimka, ved. trolejbusové dopravy, DPMB, Brno.

„Jménem společnosti Vám děkuji za velmi zajímavou a poutavě prezentovanou přednášku na téma TRIZ. Jsem přesvědčen, že bez aplikace metodik  tohoto druhu dnes není možno s úspěchem provádět náročnější vývojové práce. Vaše přednáška dokonale zapadla do našich dlouhodobých plánů a snah. S potěšením konstatuji, že téma přednášky našlo velmi kladnou odezvu mezi našimi vývojovými a konstrukčními pracovníky, což je dle mého soudu objektivním měřítkem kvality jak tématu, tak jeho prezentace“. Ing. T.Turek, PhD, TŘ, BRUSH SEM s.r.o.

„Ohlas 13. našich konstruktérů na prezentaci metodiky TRIZ byl velmi pozitivní. Následoval dvoudenní vzdělávací  kurz pro 20 vývojových pracovníků. Metodika TRIZ byla posluchači uznána jako použitelná pro řešení vývojových úkolů. TRIZ a její sw. podpora Goldfire Innovator se stává standardním nástrojem při řešení technických inovací našich produktů. Pomáhá nám nahlížet na proces vývoje produktu netradičním způsobem. Očekáváme, že používání těchto postupů nás posune na vyšší stupeň metodické zdatnosti“. Pavel Urban, SIEMENS VDO, Frenštát p. Radhoštěm.

„Díky za velmi působivý výklad metodiky TRIZ, která má velký potenciál v oblastech vědy, výzkumu a vývoje. Metoda zasahuje oblast nepostradatelnou pro existenci firmy, proto je nutné využít její potenciál v největší možné míře. V TRIZ jsem poznal nástroj, který nutí pracovníky precizně analyzovat problém, identifikovat kritické uzly,  generovat a ověřovat varianty řešení v konfrontaci se stavem techniky v oboru, to vše prostřednictvím soft.  podpory.  Díky“! Ing. Suchý, HONEYWELL GDC, APQP Turbo, Brno.

Informujte svoje řešitele inovací a nebo učitele o technologii tvůrčí práce pro dobu znalostní společnosti.
Seznámíme Vás kvalifikovaně s  metodikou TRIZ a softwarem GFI  během dvou  hodin na vašem pracovišti.
Nechť sami  vaši lidé kvalifikovaně posoudí, zda metodika TRIZ a GFI pomůže i Vám.
Přednášíme metodiku TRIZ na školách a ve firmách v rámci dalšího vzdělávání.
Garantujeme kvalitu obsahu i formy výkladu metodiky TRIZ v ČR a SR.
Inovujeme s Vámi v rámci vašich inovačních projektů.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Přejít nahoru