Publikace

Tři publikace pro děti a mládež,
sedm publikací pro studenty VŠ a inženýry již byly přeloženy a vydány.

Tři knihy pro děti a mládež:

aaaa
nnn
1. Pohádky záhadky od kocoura Potřeskina


PRO DOSPĚLÉ — MOUDRÉ A DOBRÉ
Tato kniha je sborníkem dětských pohádek-záhadek, téměř úkolů pro malé vynálezce. Samozřejmě tvůrčích úkolů pro děti ve věku žáků prvních ročníků základní školy.
Tyto nekomplikované úkoly–pohádky–záhadky přirozeným způsobem trénují a rozvíjejí předpoklady budoucího pronikavého způsobu myšlení: soustředění; umění postřehnout skrytou informaci; schopnost vybrat podstatné z nepodstatného; rozvíjení fantazie.
Velmi důležitou prémií navíc je to, že prostřednictvím nápovědy a zrcadlově čitelné odpovědi je dítě – mladý řešitel – seznamován s několika myšlenkovými postupy, heuristikami, chcete–li „chytristikami“, které při řešení reálných problémů v praxi vynálezci skutečně využívají.
Jako výzva k diskusi a podnět ke kritickému myšlení jsou mladému řešiteli nabízena řešení, která vykřikuje kibic – kocour Potřeskin – „radami svými, někdy k věci, jindy mimo,  občas trefnými, jindy potřeštěnými přímo“.
Navykněte svého potomka pozorně vnímat zadání úkolu-hádanky. Stojí za to přečíst dítěti zadání třeba i dvakrát, podívat se na obrázky, upozornit na podmínky a okolnosti, a teprve potom začít navrhovat řešení pohádky-záhadky. Pracujte s dítětem, čas potomkovi věnovaný je čas nejlépe investovaný…Ale nepřetáhněte strunu, dítěti postačuje na jeden zápřah řešit jeden – dva úkoly.
A když vaše dítě nalezne svoje vlastní řešení, bylo by dobré o něm podiskutovat. Co je na jeho řešení dobré, a co nikoliv?  Jsou možná i jiná řešení? Pokuste se hledat řešení společně, jakoby v týmu…
I kdyby váš potomek nedospěl k žádnému řešení nebo navrhnul něco velmi podivného, neosopujte se něj gejzírem dospělé kritiky. Platí pravidlo: lépe dvakrát pochválit, než jednou vyhubovat. Psychologický odstín téhož:  lépe chválit dítětem navrhované řešení než dítě samo.
Pohádky–záhadky vám pomohou zpestřit svátek či narozeniny dítěte. Jestli vyučujete na základní škole,  nemusíte čekat na svátek, vždyť děti ve školním kolektivu řeší hádanky a soutěží s nadšením.
Máte v rukou materiál pro světlé chvíle výuky, výchovy a nezapomenutelné dětské zážitky. A co když dítě už zná odpověď z nějaké knihy nebo z filmu?
Výborně. Zaprvé, ať se učí všímat si toho, že i ve známých úkolech se skrývají další úkoly. A zadruhé, ať se pokusí nalézt pro každý úkol–hádanku další možná řešení.
Mimochodem, děti nezřídka vymýšlejí řešení zajímavější než navrhuje nápověda – kocour Potřeskin. Dejte se to toho. Úspěchy dětí vám budou odměnou. Anatolij Gin.

2. Co na to vynálezce? (kniha pro dědu, otce i syna tvořivého…)

aaaa
ccc

CO NA TO VYNÁLEZCE? (V originále: I tut pojavilsja izobretatěl)
Genrich Saulovič ALTŠULLER. Překlad: Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc., Brno, 2000
Kniha seznamuje žáky základních a studenty středních škol, ale také učitele, rodiče a techniky z praxe se základy málo známé metodiky řešení vynálezcovských (inovačních, inženýrských) úloh, tedy úloh, jejichž vyřešení vyžaduje tvůrčí přístup (tvořivost, kreativitu, invenci) řešitele.
V knize je uvedeno bezmála 80 řešených příkladů vybraných z reálné vynálezcovské praxe.
Z patentového fondu autor vybral takové příklady, pro jejichž pochopení nejsou nutné speciální znalosti. Zadání a odvozené úlohy lze většinou řešit s využitím znalostí fyziky na úrovni základní školy, případně střední školy. Z textu zadání byla odstraněna odborná terminologie, která nezřídka komplikuje pochopení inovační úlohy a často zamlžuje i proces hledání nového řešení.
Autor zvolil takový přístup proto, aby čtenář mohl podstatnou část pozornosti soustředit na jádro úlohy, na ty postupy v procesu jejího řešení, které vedou k dosažení ideje řešení, na ty zákonitosti rozvoje techniky (tendence, trendy), které umožňují použít jeden a tentýž postup k vyřešení úloh zdánlivě naprosto různých.
Bez ohledu na množství uvedených příkladů, nejsou jediným “hlavním hrdinou”. Příklady jsou zde prostředkem, který pomáhá pozornému čtenáři při osvojování podstatných řešitelských postupů určených k tvůrčímu řešení úloh. V knize jsou proto tři hlavní hrdinové: TRIZ – metodika Tvorby a řešení inovačních (inženýrských) zadání; ARIZ – algoritmus postupu k řešení invenčních (tvůrčích) zadání; Příklady – úlohy. Tato trojice “hrdinů” na sebe vzájemně působí. Proces řešení úloh se opírá o metodiku nutnou k vědomému osvojování algoritmu, který slouží v procesu řešení příkladů. Tito “bratři v triku” mohou pozvednout kvalitu řešení úlohy až na vynálezcovskou úroveň. Přeji vám, aby tato zvláštní kniha zasela do vašich myslí mnoho tvůrčího neklidu, který podněcuje k činům.
3. 150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje

nnn

Autoři: Anatolij Gin, Irina Andřejevská
Překlad: doc. ing. Bohuslav Bušov, CSc., Brno 2022

Úvod knihy 150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje….
Zkuste odpovědět na tyto otázky:
– Proč mech roste nejen na severní straně stromů?
– Proč se mravenci na podzim „opalují“ na vrchlíku mraveniště?
– Jak se pavouk pohybuje po vlastní pavučině, aniž se přilepí?
– Jak při rybaření dostat žížalu ze sklenice s hlínou a přitom si nezamazat ruce?
– Odkud se berou ryby v nedávno vyhloubeném rybníku?
– Proč hmyz obvykle létá proti větru?
– Jak kráva proměňuje seno v mléko?
– Proč kůň, když se vyleká, odfrkuje?

Přibližně takové otázky kladou děti sami sobě, rodičům, učitelům, a nakonec začínají hledat zajímavé knihy o přírodě. A když jsou úspěšní, setkávají se s údivem: ach tááák, vida, proto!
Tak, jako například v úloze o ježkovi a jablku.

Například: JEŽEK A JABLKO
Od dětství známe obrázek: ježek nesoucí na svých bodlinách jablko. Kam a proč ho odnáší? Zoologové tvrdí, že ježci jablka nežerou – vždyť ježci jsou hmyzožravci! Navíc, ježci v zimě nepotřebují potravu, protože spí, jako medvědi nebo jezevci. A navíc, bylo pozorováno, že z množství jabloní si ježci vybírají pláňky, to znamená nejkyselejší jablka. K čemu jablka potřebují? Takové otázky nazýváme otevřenými otázkami nebo tvůrčími úlohami.
A chceme vás naučit řešit takové úlohy. Proč? Nuže prostě proto, že život se stává čím dál dynamičtější, proměnlivý, stále více nasyceným tvůrčími úlohami: profesionálními, sociálními ekologickými, existenčními. Dnes je těžké představit si úspěšného člověka, který se bojí hledat a přijímat řešení, neumí analyzovat situace, vyhýbá se tvořivosti ve svojí činnosti.
Abychom vás naučili řešit otevřená zadání, otevřené úlohy, právě to je důvod, proč jsme vydali tento sborník: 150 otevřených úloh z přírody, která nás obklopuje. Ty úlohy budou řešit možná budoucí pěstitelé, agronomové, chovatelé, včelaři, rybníkáři, rybáři – všichni, kteří svůj život spojí s půdou a matkou přírodou. Ale jak se naučit takovému způsobu řešení otevřených úloh? Nejlepší způsob je – řešit tvůrčí zadání, úlohy vyžadující tvůrčí přístup k jejich řešení. Kromě toho, v knize pro sebe objevíte mnoho zajímavých a užitečných znalostí, jejichž koncentrace je v této knize opravdu veliká.
Všechna zadání, která naleznete v této knize, to jsou skutečně výzkumnická a vynálezecká zadání a z nich odvozené úlohy. Náměty pochází ze života vědců i prostých lidí, zvířat a rostlin, z přírody. Jsou to otevřená zadání. Ať se vám tento udivující svět otevírá spolu s těmito zadáními. Možná některá zadání vyřešíte snadno. Ale některá zadání vás přinutí poněkud se potrápit. Nespěchejte nahlížet do odpovědí. Čím úporněji se bude zadání „bránit“, tím cennější bude odměna. Každé zadání je doprovázeno doplňkovými texty včetně otázek, nad kterými je užitečné popřemýšlet. V mnohých odstavcích „K věci…“ se skrývají budoucí zadání, která se naučíte velmi rychle spatřovat a formulovat. „Body růstu“ – to jsou otázky, na které nejsou dosud známé odpovědi. Může se stát, že právě vám se podaří v budoucnu na tyto otázky odpovědět.


Sedm publikací pro studenty TRIZ a inženýry v praxi jsou představeny na další straně.

Přejít nahoru