Uskutečněno

Doc. Ing. Bohuslav Bušov.CSc. se věnuje zavádění metodiky TRIZ a školství a inovační praxe firem od. r. 1993.
Bylo přeloženo a vydáno celkem deset publikací k metodice TRIZ, a to pro děli, mládež, studenty VŠ a inženýry v inovační praxi firem.
Vybrané části metodiky TRIZ jsou používány v práci hodnotitelské komise pro udělování Zlatých medailí v rámci MSV v Brně od r. 2009.
Při zavádění metodiky TRIZ do školství a praxe firem byly osloveny tisíce studentů a hotových inženýrů. Drtivě pozitivní ohlasy či reference, viz. graf odpovědí v referencích, cca 2700 inženýrů a studentů VŠ.

Aktivity v posledních měsících:
ICV-Institut celoživotního vzdělávání, 1. denní Informativně-motivační kurz TRIZ pro PhD a učitele VUT. Duben, 2022.

ICV při VUT v Brně, 1. denní Informativně-motivační kurz TRIZ pro PhD na VUT. Leden, 2023.
ICV při VUT v Brně, 2. denní Poznávací kurz TRIZ pro učitele VUT. Květen, 2023
HELLA Mohelnice, informativně-motivační přednáška k metodice TRIZ pro vývojové pracovníky firmy. Leden, 2023.
AUTOMOTIVE Zvolen, osvojovací kurz metodiky TRIZ pro vývojové pracovníky firmy. Listopad, 2023.
– FEKT VUT v Brně, realizován kurz TRIZ (magisterský-MPC-PRI), volitelný/“svobodný“ na FEKT pro celé VUT, zimní sem. Únor, 2023.
– FEKT VUT v Brně, realizován kurz TRIZ (doktorandský, kombinovaný-DKC-RIZ, volitelný na FEKT, pro celé VUT, zim. sem. Únor, 2023.
CRYTUR Turnov, informativně motivační přednáška k metodice TRIZ pro vývojové pracovníky firmy. Leden, 2024.
TALENT INNOVATION, Praha, 1, denní Informativně-motivační kurz metodiky TRIZ, pro Master of Business Innovation. Leden, 2024.
TALENT INNOVATION, Praha, 1. denní Informativně-motivační kurz metodiky TRIZ pro Master of Business Innovation. Únor, 2024.
ŠKODA Jaderné strojírenství, Plzeň, prezentace: „Jak sémantický Goldfire vyhledává v elektronicky dostupných datech“. Květen, 2024.
– FEKT VUT v Brně, realizován kurz TRIZ (DKC-RIZ, kombinovaný, doktorandský), pro celé VUT, letní semestr. Červen, 2024.
TALENT INNOVATION, Praha, 1. denní Informativně-motivační kurz metodiky TRIZ pro Master of Business Innovation. Červen, 2024.

Přejít nahoru