Reference doktorandů

Hodnocení volitelného předmětu DKC-RIZ studentem kombinovaného doktorského studia
Jakub Dokoupil
Předmět jsem absolvoval během kombinovaného doktorského studia a díky časové prodlevě mezi studii a zkušenostmi z praxe si dovolím tvrdit, že předmět „Řešení inovačních zadání“ by měl být povinný během magisterského studia, a to dvou semestrově. Jedinečným dělá předmět to, že dává studentu do rukou nástroje pro řešení problémů, nejen technických, které vznikly na základě studia úspěšně aplikovaných patentů. Tyto nástroje nejsou striktní poučky nebo pravidla, ale jejich účelem je nasměrovat řešitele k řešení problému, který se zdá být nemožné vyřešit (paradox princezny Koloběžky – něco musí být obuté/neobuté, těžké/lehké, tenké/tlusté…) a to způsoby, které se na první pohled mohou zdát nevhodné, nemožné, či dokonce hloupé. Výsledkem je, že student se učí myslet „out of the box“, což by mělo být nedílnou součástí studia na vysoké škole a v čem momentálně vysoké školství fatálně selhává. Pokud chce fakulta produkovat kvalitní absolventy na trh práce, měla by se zaměřit i na tuto část.
Já osobně mám vylepenou Altšullerovu tabulku a heuristické postupy na nástěnce v práci a lituji jen toho, že jsem si předmět nezapsal dříve.
Pan docent Bušov je člověk na svém místě. Zkušenosti, zápal a tah na branku pana docenta jsou znát každou vyučovací hodinu. Pan docent je navíc velice milý a vstřícný. Na emaily odpovídá okamžitě téměř v jakoukoliv denní dobu a nemá problém poradit s řešeným problémem, či studenta navést správným směrem.
Poznámka B. Bušova: Nečekaně a kupodivu i ochuzená výuka TRIZ prostřednictvím MS Teams měla dobrou odezvu (:-))

Podobných pozitivních referencí od doktorandů na VUT v Brně, ohlasů na obsah a formu „svobodného“ a volitelného kurzu respektive DPC-RIZ (Doktorandský-Řízení inovačních projektů-TRIZ), bylo sepsáno za 30 let výuky TRIZ na VUT již několik vyšších desítek. Časem přidám další autentické skvosty pro váhající… B.B.

Přejít nahoru