Reference doktorandů

Hodnocení volitelného předmětu DKC-RIZ studentem kombinovaného doktorského studia, od Ing. Jakuba Dokoupila:
Předmět jsem absolvoval během kombinovaného doktorského studia a díky časové prodlevě mezi studii a zkušenostmi z praxe si dovolím tvrdit, že předmět „Řešení inovačních zadání“ by měl být povinný během magisterského studia, a to dvou semestrově. Jedinečným dělá předmět to, že dává studentu do rukou nástroje pro řešení problémů, nejen technických, které vznikly na základě studia úspěšně aplikovaných patentů. Tyto nástroje nejsou striktní poučky nebo pravidla, ale jejich účelem je nasměrovat řešitele k řešení problému, který se zdá být nemožné vyřešit (paradox princezny Koloběžky – něco musí být obuté/neobuté, těžké/lehké, tenké/tlusté…) a to způsoby, které se na první pohled mohou zdát nevhodné, nemožné, či dokonce hloupé. Výsledkem je, že student se učí myslet „out of the box“, což by mělo být nedílnou součástí studia na vysoké škole a v čem momentálně vysoké školství fatálně selhává. Pokud chce fakulta produkovat kvalitní absolventy na trh práce, měla by se zaměřit i na tuto část.
Já osobně mám vylepenou Altšullerovu tabulku a heuristické postupy na nástěnce v práci a lituji jen toho, že jsem si předmět nezapsal dříve.
Pan docent Bušov je člověk na svém místě. Zkušenosti, zápal a tah na branku pana docenta jsou znát každou vyučovací hodinu. Pan docent je navíc velice milý a vstřícný. Na emaily odpovídá okamžitě téměř v jakoukoliv denní dobu a nemá problém poradit s řešeným problémem, či studenta navést správným směrem.
Ing. Jakub Dokoupil

Poznámka B. Bušova: Nečekaně a kupodivu i v době Covidu ochuzená výuka TRIZ, prostřednictvím MS Teams, měla dobrou odezvu (:-))

Poznámka proděkana FEKT VUT v Brně:
Pane docente, mezi našimi doktorandy váš předmět TRIZ propaguji.
Těší mě, že zrovna Jakub Dokoupil napsal takové hezké hodnocení, protože Jakub je opravdu mimořádně nadaný a schopný kolega, kterého opravdu není snadné uspokojit.  Pochvala od Jakuba je opravdu něco nevídaného.
S pozdravem, Petr Fiedler, proděkan FEKT VUT v Brně.

Hodnocení předmětu Řešení inovačních zadání (DKC-RIZ) od Ing. Jana Horkého, studenta kombinovaného doktorského studia
Předmět DKC-RIZ jsem začínal s očekáváním, že náplň předmětu se bude zabývat metodami především z projektového řízení a pak teorií ohledně inovací. Musím říci, že skutečná náplň a aplikovatelnost probírané látky mne velmi překvapila. Metodami z projektového řízení se zabýval začátek předmětu, kde jsme probrali SWOT analýzu a metodu logického rámce. Zbývající část předmětu se zabývala metodou TRIZ. Tato metoda je rozsáhlá a je potřeba studia, aby bylo možné do metody proniknout a následně ji aplikovat. Ovšem přístup pana doc. Ing. Bohuslava Bušova, CSc. dělá proces osvojení metody snadnějším, jelikož jsou přednášky zábavné a díky spoustě příkladů snadno pochopitelné. Detailně popsané prezentace umožnují pochopení problematiky i v případě samostudia v kombinované formě studia.
Sílu této metodiky jsem si uvědomil především v rámci práci na mikroprojektu, kde jsem se snažil o snížení ztrát v invertoru. Projekt jsem už začínal s představou, jak by se tento problém dal vyřešit. Díky metodě TRIZ jsem ovšem nalezl vhodnější řešení, které bylo úplně jiné a dříve by mne nenapadlo. Hlavní benefit této metody vidím především v tom, že účinně prolamuje zažité stereotypy a pomáhá nalézt cestu k novému či vhodnějšímu řešení. Navíc je možné tuto metodu aplikovat v různých oborech a oblastech.
Celkově tento předmět beru jako jeden z nejvíce užitečných v doktorském studiu, jelikož jde o znalosti, které mají přímou využitelnost v praxi a už jen získaná otevřenost netradičním řešením bude užitečná v budoucím profesním životě.
Ing. Jan Horký, 19.6.2024

Podobných pozitivních referencí od doktorandů na VUT v Brně, ohlasů na obsah i formu „svobodného“ a volitelného kurzu
DPC-RIZ (Doktorandský-řešení inovačních zadání-TRIZ), bylo sepsáno za 31 let výuky TRIZ na VUT již několik vyšších desítek. Časem přidám další autentické skvosty pro váhající… B.B.

Přejít nahoru