O co nám jde

O co nám jde?

Jde o metodiku podpory a rozvinutí technické tvůrčí práce. Nazývá se zkráceně TRIZ – Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání, což je český překlad TIPS-Theory of Inventive Problem Solving a TRIZ- Těorija rešenija izobretatělskich (vynálezeckých) zadač.

Chceme poskytovat informace a publikace a vzdělávací kurzy metodiky TRIZ, sdílet zkušenosti z praxe zavádění metodiky TRIZ do školství a firem.

Zkrácené varianty obsahu 3 h. informativně-motivační přednášky k metodice TRIZ,
Jednodenního poznávacího kurzu k metodice TRIZ a
Osvojovacího kurzu metodiky TRIZ (2+1 aplikační den)
lze odeslat na vyžádání.

Odborným garantem metodiky TRIZ v ČR a na Slovensku je doc. ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
dlouholetý lektor této metodiky na VŠ a ve firmách ČR a Slovenska, překladatel a vydavatel knih a studijních podkladů,
konzultant řešení technických inovačních projektů ve firmách.

Přejít nahoru