O co nám jde

O co jde členům TRIZing, z.s.?

Jde nám o metodiku podporující systematickou a také tvůrčí technickou práci. Nazývá se zkráceně TRIZTvorba a řešení inovačních až invenčních zadání, což je český překlad TIPS-Theory of Inventive Problem Solving a originálu názvu metodiky: TRIZ- Těorija rešenija izobretatělskich (vynálezeckých) zadač.

Chceme poskytovat zkušenosti, informace, vydané publikace a vzdělávací kurzy metodiky TRIZ a sdílet poznatky z praxe zavádění metodiky TRIZ do školství a firem.

Varianty nabízeného obsahu našich výjezdových aktivit do firem ČR a Slovenska:
– 3 hodinová informativně-motivační přednáška k metodice TRIZ ( to je nepatrná investice ze strany zájemce),
– jednodenní poznávací kurz k metodice TRIZ (to je opatrná investice ze strany zájemce) a
– třídenní osvojovací kurz metodiky TRIZ, 2+1 aplikační den, to je patrná investice ze strany zájemce).
Popis obsahu odešleme zájemcům na vyžádání. Určitě se domluvíme.

Odborným garantem metodiky TRIZ v ČR a na Slovensku je doc. ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
dlouholetý lektor metodiky na VŠ a ve firmách ČR a Slovenska,
překladatel a vydavatel knih a studijních podkladů,
konzultant řešení technických inovačních projektů.

Přejít nahoru