Reference od studentů

Můj názor na kurz TRIZ.
Musím říct, že zpočátku jsem k předmětu s názvem Tvorba a řešení inovačních řešení (TRIZ) byl dost skeptický. Vždyť předmět, který má ve svém obsahu naučit studenta, jak přistupovat k vynalézání, zlepšování a rozvoji technických objektů, a to od předmětů běžného používání, přes výrobní procesy až po opravdové vynálezy, v člověku vyvolá určitě úsměv a velké množství pochybností. Něco takového se přece nedá naučit. To musí mít člověk v sobě. Nicméně po absolvování kurzu jsem změnil názor. TRIZ byl zajímavý tím, že na spoustě příkladů z praxe, což bylo pro mne velmi přitažlivé a pochopitelné, ukazoval, jak je důležité systematicky analyzovat daný problém. Myslím, že pokud jde o nějaký složitější úkol, bez utřídění toho, co chceme dělat, čeho a jakými způsoby toho chceme dosáhnout, jaké k tomu máme zdroje, finance a nejrůznější omezení, to snad ani nejde. Navíc to člověka může navést na řešení, na která by zcela jistě bez podrobné analýzy nepřišel, anebo, což je stejně důležité, vyloučí ta řešení, která se zdála zpočátku vyhovující.
V TRIZu byly ukázány metody nejenom jak analyzovat, ale rovněž jak je pak řešit. Musím říct, že po absolvovaní tohoto kurzu se na spoustu technických věcí kolem sebe dívám trochu jinak. Z pohledu, jak asi vznikaly a co asi vedlo daného výrobce ke změnám na výrobku. Myslím si, že ten, kdo si tuto metodiku osvojí, bude mít v praxi před ostatními vždy navrch.
A to je dneska asi nejdůležitější. Být stále krok před konkurencí.
Milan Kuchař  – student mechatroniky na FSI VUT v Brně,
absolvent kurzu TRIZ vedeného Doc. Ing. Bušovem, CSc. ve školním roce 2002/2003, zimní semestr.

Další reference studentů VUT po absolvování volitelného kurzu MPC-PRI (Projektové řízení inovací – TRIZ).

Podobných pozitivních ohlasů od studentů a doktorandů VUT v Brně, ohlasů na obsah a formu „svobodného“ a volitelného kurzu MPC-PRI (Magisterský – Projektové řízení inovací -TRIZ), respektive DPC-RIZ (Doktorandský-Řízení inovačních projektů-TRIZ) bylo již sepsáno několik vyšších desítek. Až budu mít více času, přidám další skvosty pro váhající…B.B.

Kurz TRIZ na VUT v Brně (na FEKTu: MPC-PRI, DPC-RIZ) je nadstandardní a transdiciplinární, je tzv. „svobodný“ a proto volitelný kurz pro všechny fakulty VUT v Brně, ale musíte si zjistit, jak se do kurzu přihlásit.
Není to jednoduché, každá fakulta má nastavenou proceduru přihlašování do „svobodných“ kurzů odlišně a jen v omezené době před začátkem semestru…

Přejít nahoru