Reference od studentů

Názor na kurz TRIZ od Milana Kuchaře – studenta mechatroniky na FSI VUT v Brně, absolventa TRIZ ve š. r. 2002/2003,
Musím říct, že zpočátku jsem k předmětu s názvem Tvorba a řešení inovačních řešení (TRIZ) byl dost skeptický. Vždyť předmět, který má ve svém obsahu naučit studenta, jak přistupovat k vynalézání, zlepšování a rozvoji technických objektů, a to od předmětů běžného používání, přes výrobní procesy až po opravdové vynálezy, v člověku vyvolá určitě úsměv a velké množství pochybností. Něco takového se přece nedá naučit. To musí mít člověk v sobě. Nicméně po absolvování kurzu jsem změnil názor. TRIZ byl zajímavý tím, že na spoustě příkladů z praxe, což bylo pro mne velmi přitažlivé a pochopitelné, ukazoval, jak je důležité systematicky analyzovat daný problém. Myslím, že pokud jde o nějaký složitější úkol, bez utřídění toho, co chceme dělat, čeho a jakými způsoby toho chceme dosáhnout, jaké k tomu máme zdroje, finance a nejrůznější omezení, to snad ani nejde. Navíc to člověka může navést na řešení, na která by zcela jistě bez podrobné analýzy nepřišel, anebo, což je stejně důležité, vyloučí ta řešení, která se zdála zpočátku vyhovující.
V TRIZu byly ukázány metody nejenom jak analyzovat, ale rovněž jak je pak řešit. Musím říct, že po absolvovaní tohoto kurzu se na spoustu technických věcí kolem sebe dívám trochu jinak. Z pohledu, jak asi vznikaly a co asi vedlo daného výrobce ke změnám na výrobku. Myslím si, že ten, kdo si tuto metodiku osvojí, bude mít v praxi před ostatními vždy navrch.
A to je dneska asi nejdůležitější. Být stále krok před konkurencí. Milan Kuchař

Hodnocení kurzu TRIZ od Davida Rychlého, studenta 5. r. na Ústavu materiálového inženýrství FSI VUT v Brně, 2024.
Předmět TRIZ – Tvorba a Řešení Inovačních Zadání mi byl doporučen přítelem, který si jej velmi vychvaloval pro rozvoj jeho myšlenkových procesů. Sám mohu totéž jenom potvrdit.
Kdybych měl jedním slovem říci co metodika TRIZ učí, tak by to bylo slovo „myslet“. Vzhledem k velké zásobě teoretických znalostí z vysokoškolského studia je neméně důležité umět tyto znalosti aplikovat A přesně k tomu TRIZ vede a učí. Klade důraz na analýzu systému, sebemenší maličkosti odehrávající se v prostoru i čase, v hmotách i energiích a na základě všech skutečností poté doporučuje způsoby řešení úloh. Přednášky jsou doplněny velkou dávkou praktických příkladů a cvičení jsou naplněny samostatně vypracovaným projektem, který dá zkušenosti na vlastní pěst. Z každé přednášky jsem odcházel s pocitem „Wow, to dává smysl“. Uvědomil si, kolik věcí člověk dělá a zná podvědomě, ale lépe se využívají, když se dostanou do vědomého používání. Mohu tedy s radostí říci, že navštěvovat kurz TRIZ bylo pro můj profesní i osobní rozvoj velkým přínosem. Dalším velkým benefitem je také fakt, že TRIZ je interdisciplinární, až transdisciplinární metodika, kterou lze využít v mnoha odvětvích – vždyť problémy k řešení a potenciální inovace lze nalézt všude..
Vyjadřuji velký dík Doc. Ing. B. Bušovovi, CSc. za trpělivé provedení kurzem, podporu a vstřícný přístup. David Rychlý

Posouzení předmětu MPC-PRI od Ing. Marka Špety. Vystudoval Telekomunikační a informační techniku, Elektrotechnickou výrobu a management, a také PŕF MUNI, Právo a právní věda. Je zaměstnán jako IT specialista ve společnosti Dworkin s.r.o.
                Tento předmět je velmi unikátní v předmětové skladbě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Smyslem totiž není se naučit kvanta většinou do praxe nepoužitelných informací se dvěma hodinami laboratorních cvičení jako bonusu za statečnost. Smyslem je osvojit si technickou metodiku zvanou TRIZ, kterážto se zpočátku předmětu může zdát podivná, ale po jeho ukončení si člověk musí říct, jak bez toho mohl žít. Asi nejlepším argumentem pro výběr předmětu je důraz na „uchopení“ problematiky a její promítnutí do praxe a apelace na jiné myšlenkové postupy, než na jaké je člověk zvyklý a je k nim směrován v předešlém vzdělání.
                Ani ten největší „zevlič“ nemůže mít potíže se zkouškou. Ne, že by byla jednoduchá, ale vhodným spojením semestrálního mikro-projektu s obsahem výuky si může každý metodiku osvojit na svém vlastním praktickém tématu. Nikdo tedy z předmětu neodejde TRIZem nezasažen, což se v jiných předmětech může stát. Navíc chronické ospalce zaručeně probudí cíleně do výkladu vkládané „hlášky“ pana docenta, čímž se stává pobyt v hodinách více než příjemný. Marek Špeta

Hodnocení předmetu MPRI – Magisterský, Projektové řízení inovací od Bc. Martina Mačáka:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní. Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy, ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou. Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.   Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18


Podobných pozitivních referencí od studentů a doktorandů na VUT v Brně, ohlasů na obsah a formu „svobodného“ a volitelného kurzu MPC-PRI (Magisterský – Projektové řízení inovací -TRIZ), respektive DPC-RIZ (Doktorandský-Řízení inovačních projektů-TRIZ), bylo sepsáno za 30 let výuky TRIZ na VUT již několik vyšších desítek. Časem budu přidávat další autentické skvosty pro váhající… B.B.

Kurz TRIZ na FEKT VUT v Brně (MPC-PRI, DPC-RIZ) je nadstandardní a transdiciplinární, je tzv. „svobodný“ a proto volitelný pro všechny fakulty VUT v Brně. Ale musíte si zjistit, jak se do kurzu přihlásit. Není to na jedno kliknutí, každá fakulta má nastavenou proceduru přihlašování do „svobodných“ kurzů odlišně a jen v omezené době před začátkem semestru...B.B.

Další reference od studentů a doktorandů VUT po absolvování „svobodného“, či volitelného kurzu TRIZ.

Namátkou vybrané ANONYMNÍ hodnocení TRIZ ze strany studentů v informačním systému VUT

Malý jen ten, kdo má jen malý cíl
a sláb jen ten, kdo ztratil v sebe víru
„.
Svatopluk Machar

Přejít nahoru