Reference od studentů

Názor na kurz TRIZ od Milana Kuchaře – studenta mechatroniky na FSI VUT v Brně, absolventa TRIZ ve š. r. 2002/2003,
Musím říct, že zpočátku jsem k předmětu s názvem Tvorba a řešení inovačních řešení (TRIZ) byl dost skeptický. Vždyť předmět, který má ve svém obsahu naučit studenta, jak přistupovat k vynalézání, zlepšování a rozvoji technických objektů, a to od předmětů běžného používání, přes výrobní procesy až po opravdové vynálezy, v člověku vyvolá určitě úsměv a velké množství pochybností. Něco takového se přece nedá naučit. To musí mít člověk v sobě. Nicméně po absolvování kurzu jsem změnil názor. TRIZ byl zajímavý tím, že na spoustě příkladů z praxe, což bylo pro mne velmi přitažlivé a pochopitelné, ukazoval, jak je důležité systematicky analyzovat daný problém. Myslím, že pokud jde o nějaký složitější úkol, bez utřídění toho, co chceme dělat, čeho a jakými způsoby toho chceme dosáhnout, jaké k tomu máme zdroje, finance a nejrůznější omezení, to snad ani nejde. Navíc to člověka může navést na řešení, na která by zcela jistě bez podrobné analýzy nepřišel, anebo, což je stejně důležité, vyloučí ta řešení, která se zdála zpočátku vyhovující.
V TRIZu byly ukázány metody nejenom jak analyzovat, ale rovněž jak je pak řešit. Musím říct, že po absolvovaní tohoto kurzu se na spoustu technických věcí kolem sebe dívám trochu jinak. Z pohledu, jak asi vznikaly a co asi vedlo daného výrobce ke změnám na výrobku. Myslím si, že ten, kdo si tuto metodiku osvojí, bude mít v praxi před ostatními vždy navrch.
A to je dneska asi nejdůležitější. Být stále krok před konkurencí. Milan Kuchař.

Hodnocení kurzu TRIZ od Davida Rychlého, studenta 5. r. na Ústavu materiálového inženýrství FSI VUT v Brně, 2024.
Předmět TRIZ – Tvorba a Řešení Inovačních Zadání mi byl doporučen přítelem, který si jej velmi vychvaloval pro rozvoj jeho myšlenkových procesů. Sám mohu totéž jenom potvrdit.
Kdybych měl jedním slovem říci co metodika TRIZ učí, tak by to bylo slovo „myslet“. Vzhledem k velké zásobě teoretických znalostí z vysokoškolského studia je neméně důležité umět tyto znalosti aplikovat A přesně k tomu TRIZ vede a učí. Klade důraz na analýzu systému, sebemenší maličkosti odehrávající se v prostoru i čase, v hmotách i energiích a na základě všech skutečností poté doporučuje způsoby řešení úloh. Přednášky jsou doplněny velkou dávkou praktických příkladů a cvičení jsou naplněny samostatně vypracovaným projektem, který dá zkušenosti na vlastní pěst. Z každé přednášky jsem odcházel s pocitem „Wow, to dává smysl“. Uvědomil si, kolik věcí člověk dělá a zná podvědomě, ale lépe se využívají, když se dostanou do vědomého používání. Mohu tedy s radostí říci, že navštěvovat kurz TRIZ bylo pro můj profesní i osobní rozvoj velkým přínosem. Dalším velkým benefitem je také fakt, že TRIZ je interdisciplinární, až transdisciplinární metodika, kterou lze využít v mnoha odvětvích – vždyť problémy k řešení a potenciální inovace lze nalézt všude..
Vyjadřuji velký dík Doc. Ing. B. Bušovovi, CSc. za trpělivé provedení kurzem, podporu a vstřícný přístup. David Rychlý.

Podobných pozitivních referencí od studentů a doktorandů na VUT v Brně, ohlasů na obsah a formu „svobodného“ a volitelného kurzu MPC-PRI (Magisterský – Projektové řízení inovací -TRIZ), respektive DPC-RIZ (Doktorandský-Řízení inovačních projektů-TRIZ), bylo sepsáno za 30 let výuky TRIZ na VUT již několik vyšších desítek. Časem přidám další autentické skvosty pro váhající… B.B.

Kurz TRIZ na FEKT VUT v Brně (MPC-PRI, DPC-RIZ) je nadstandardní a transdiciplinární, je tzv. „svobodný“ a proto volitelný pro všechny fakulty VUT v Brně. Ale musíte si zjistit, jak se do kurzu přihlásit. Není to na jedno kliknutí, každá fakulta má nastavenou proceduru přihlašování do „svobodných“ kurzů odlišně a jen v omezené době před začátkem semestru…B.B.

Další reference od studentů a doktorandů VUT po absolvování „svobodného“, či volitelného kurzu TRIZ.

Namátkou vybrané ANONYMNÍ hodnocení TRIZ ze strany studentů v informačním systému VUT

Malý jen ten, kdo má jen malý cíl
a sláb jen ten, kdo ztratil v sebe víru
„. Svatopluk Machar

Přejít nahoru