Uskutečněný kurz

TALENT INNOVATION, Praha, jednodenní kurz metodiky TRIZ pro posluchače Master of Business Innovation. Únor, 2024.