Předmluva k ZTS

Předmluva

    Zájemcům o metodu Tvorba a řešení inovačních zadáníâ (TRIZ) se dostává do rukou studijní materiál zahrnující dvojici metod, které se velmi dobře doplňují, které prokázaly svoji efektivnost, které jsou podporovány expertním systémem Invention Machine.
    To je fakt, který nastartoval používání TRIZ v USA, v Evropě i Asii. Podpůrný expertní systém zpřístupňuje obě metody každému tvůrčímu technikovi, který je schopen popsat svůj problém, přemýšlet o něm a komunikovat s počítačem.
    Metodika a expertní systém prohlubují tvůrčí potenciál jednotlivce, rozšiřují řešitelskou kapacitu týmu, dotvářejí proinovační klima ve firmě, urychlují výrobkové a procesní inovace.
    Autor věnuje hlavní pozornost metodice TRIZ, přestože nijak nepodceňuje užitečnost jiných, méně instrumentálních metod technické tvůrčí práce. Soustředěním pozornosti jen na TRIZ se chtěl autor vyvarovat encyklopedickému přehledu velkého množství existujících metod technické tvůrčí práce a naopak předložil materiál pro dostatečně důkladné seznámení s instrumentální metodikou TRIZ, která není, k naší škodě, ani vyučována v technickém vzdělávání, ani osvojena, natož využívána v inovační praxi ČR.
    Autor i překladatel jsou přesvědčeni, že předložené téma – Tvorba a řešení inovačních zadání a expertní systém Invention Machine – nalezne odezvu nejen mezi studenty a pedagogy, ale i v řadách absolventů technických škol, a to nezávisle na odborné specializaci zájemce.
    Přes snahu autora o srozumitelné podání netriviálního tématu TRIZ (jedná se o silný „destilát“ metodiky vzniklé důkladným studiem výsledků práce několika generací tvůrčích techniků) je pravděpodobné, že studující shledá některé pasáže obtížnými. Za každý podnět směřující ke zdokonalení textu autor i překladatel předem děkují.

Autor: Ing. Igor DEVOJNO, CSc., 

Překladatel: Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru