Předmluva k ZTS

Zájemcům o metodu Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) se dostává do rukou studijní materiál zahrnující dvojici metod, analýzu i syntézu. Velmi dobře se doplňují, prokázaly svoji efektivnost. Dnes jsou jsou podporovány sw. Goldfire a TechOptimizer.
    Metodika našla svoje uživatele v USA, v Evropě, v Asii, Austrálii i jinde. Podpůrný software zpřístupnil obě metody každému tvůrčímu technikovi, který je schopen popsat svůj problém, přemýšlet o něm a vnímat metodická doporučení.
    Metodika a expertní systém prohlubují tvůrčí potenciál jednotlivce, rozšiřují řešitelskou kapacitu týmu, dotvářejí proinovační klima ve firmě, urychlují výrobkové a procesní inovace.
    Autor věnuje hlavní pozornost metodice TRIZ, přestože nijak nepodceňuje užitečnost jiných, méně instrumentálních metod technické tvůrčí práce. Soustředěním pozornosti jen na TRIZ se chtěl autor vyvarovat encyklopedickému přehledu velkého množství existujících metod technické tvůrčí práce a naopak předložil materiál pro dostatečně důkladné seznámení s instrumentální metodikou TRIZ, která není, k naší škodě, ani vyučována v technickém vzdělávání, ani osvojena, natož využívána v inovační praxi ČR.
    Autor i překladatel jsou přesvědčeni, že předložené téma – Tvorba a řešení inovačních zadání nalezne odezvu nejen mezi studenty a pedagogy, ale i v řadách absolventů technických škol, a to nezávisle na odborné specializaci zájemce.
Autor: Ing. Igor DEVOJNO, CSc., překladatel: Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru