Garant TRIZ

Odborným garantem metodiky TRIZ v ČR a na Slovensku je Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
popularizátor, překladatel, vydavatel knih a četných studijních podkladů,
letitý lektor metodiky TRIZ na VŠ a ve firmách ČR a Slovenska,
certifikovaný lektor Mezinárodní Asociace MATRIZ,
prezident zapsaného spolku TRIZing, z.s.

Pište, volejte, určitě se domluvíme.


Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
FEKT, VUT v Brně,
Technická 10, 616 00

541 146 734,
602 933 650,
busov@vut.cz,
www.triz.cz
.

Výběr 7 slajdů z 90. minutové přednášky je v přiloženém souboru .ppt.

Přejít nahoru