Garant metodiky TRIZ

Odborným garantem metodiky TRIZ v ČR a na Slovensku je doc. ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
VŠ pedagog v oboru silnoproudá elektrotechnika na FEKT VUT v Brně od r. 1983,
popularizátor, překladatel, vydavatel knih a četných studijních podkladů,
letitý (69 (:-)) lektor metodiky TRIZ na VŠ a ve firmách ČR a Slovenska,
certifikovaný lektor a konzultant (III. Level) Mezinárodní Asociace MATRIZ,
prezident zapsaného spolku TRIZing, z.s.

Pište, volejte, určitě se domluvíme.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.,
FEKT, VUT v Brně,
Technická 10, 616 00

+420 541 146 734,
+420 602 933 650,
busov@vut.cz,
www.triz.cz
.

Výběr sedmi slajdů z 90. minutové přednášky je v přiloženém souboru .ppt.

Přejít nahoru