Samostudium


Pro samostatné osvojování metodiky TRIZ ©  doporučuje Aleš Porner níže uvedené zdroje, které můžete pro studium využít.
Zdroje – literatura:
Andrejsek,K – Beneš,J. : Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984
Wimmer,M : Jak rozvíjet technickou tvořivost, Práce, Praha 1990
Vlček,R : Hodnotový management, Management Press, Praha 1992
Bušov,B – Jirman,P – Dostál,V : Tvorba a řešení inovačních zadání, skripta, Brno 1996
Devojno,I.G.: Zdokonalování technických systémů metodou TRIZ, studijní texty, překlad B.                             Bušov, Brno 1997
Votruba,L : Rozvíjení tvořivosti techniků, ACADEMIA, Praha 2000
Altšuller,G.S : Co na to vynálezce?, překlad B.Bušov, Brno 2008

Další literatura je uvedena v položce Publikace na www.triz.cz

Zdroje – internet :
www.triz.cz      Základní zdroj informací o metodice TRIZ ® v České republice. „Stránky“ řídí doc. ing. Bohuslav BUŠOV CSc., který metodiku TRIZ ®  přednáší na VUT Brno-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií-Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, VUT v Brně. Výuka volitelného předmětu MPRI zde probíhá v zimním semestru pro studenty 4. a 5. ročníků a doktorandy v předmětu „Magisterský- Projektové řízení inovací, TRIZ (MPRI).

www.triz-journal.com velký archiv příspěvků od nositelů metodiky TRIZ /angličtina/USA.

http://etria.net/portal/ /anglojazyčný/.(EU) „Stránky“ Evropské asociace TRIZu“ – Organizace, struktura, aktuality, konference atd.

www.triz.net /španělsky/ (ESP) „Stránky TRIZu ve španělštině“.

www.altshuller.ru /ruskojazyčný s mutacemi/(Ruská federace) „Stránky“ řízené Oficiálním fondem G.S.Altšullera. Historie, škola, archív, literatura, projekty, osobnosti, fórum atd. Rozsáhlý zdroj informací.

www.trizland.ru /ruskojazyčný/ (Bělorusko). „Stránky“ řízené Viktorem Timochovem (Gomeľ). Archív, literatura, celá řada úloh na procvičení, projekty,  fórum  atd. .  Určeno pro začínající i pokročilé.

www.natm.ru/triz/ /ruskojazyčný/ (Ruská federace). „Stránky“ Novgorodské skupiny  -„ObOr“ Triz-internet-škola. Archív projektů a prací, škola, osobnosti, literura atd.

Další odkazy na zajímavé portály www stránky se vám jistě ozvou, když zadáte ve vyhledávačích zkratku TRIZ.