Kurzy pro firmy

Poznávací a motivační kurz TRIZ.

Charakteristika obsahu kurzu
„TRIZ – Tvorba a řešení inovačních zadání“ aneb jak z problémů dělat řešitelné úlohy

Kurz o zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
je zaměřen na poznání pilířů analyticko-řešitelských postupů metodiky.

  1. Základy metodiky TRIZ (1. zákon dialektiky: příčinou vývoje (zdokonalování) všeho je rozpor,…)
  2. Funkčně nákladová analýza – FNA (pokročilá hodnotová analýza)

Pomáhá uživateli:
– nalézt podstatu (příčinu) problému v objektu, tj. na výrobku nebo v procesu,
– určit klíčové prvky podle funkční, problémové a nákladové významnosti prvků,
– formulovat správně inovační zadání – konkrétně  „co“ a „proč“ má být zdokonaleno,
– vybrat správná inovační zadání – významná pro daný cíl a respektující trendy v technice,

  1. Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ

Pomáhá uživateli nejprve přeformulovat zadání do podoby typových úloh:
– formulovat technické a fyzikální rozpory v zadání,
– formulovat modely konfliktů látek a energií v zadání,
– formulovat technické funkce, které je potřeba plnit jinak než dosud,
– určit stav objektu srovnáním s tendencemi (trendy) zdokonalování techniky,
a teprve potom čerpat inspiraci (nápady, ideje, náměty) pro hledání řešení těchto typových úloh, a to s podporou četných inspirativních doporučení.
Algoritmus ARIZ nenahrazuje, ale podněcuje a inspiruje myšlení řešitele.

  1. Výklad doplní četné výukové a praktické příklady z firem.

Kurz je vhodný pro ambiciózní doktorandy, vyučující odborných předmětů a řešitele technických problémů (inovačních zadání).

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. Mobil: 602 933 650. VUT: 541 146 734

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *