Info-přednáška TRIZ, 3 h


Informativně-motivační přednáška k metodice TRIZ a její sw. podpoře v rozsahu do 3 h „Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ“ s podporou expertního systému Goldfire Innovator

Obsah přenášky: – analytická část TRIZ, kroky analýzy objektu s cílem formulovat četná inovační zadání, – řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení) invenčních úloh nalezených v zadáních, – představení soft. podpory metodiky TRIZ (informační, analytické, syntetické i verifikační fáze inovačního procesu, sémantický procesor „dolování“ znalostí z www) , – anonymní anketa k tématu (názory posluchačů, zpětná vazba od preacovníků firmy pro management inovující firmy).

Forma přednášky: – dynamický výklad k tématu (nikdo neusne!), řešené příklady, sekvence v Power Pointu, demo verze, ukázka práce v plné verzi, sémantický procesor vyhledávání informací a znalostí (relevantních k řešenému problému) v elektronicky dostupných textech (databáze patentů, www, deep web,…). Materiály pro posluchače: – text na formátu 2 x A4 o metodice TRIZ a její sw podpoře Goldfire Innovator (www.ihs.com). Přínos pro posluchače: – informace o existenci málo známého „analyticko-syntetického“ postupu řešení nejen technických problémů, o metodice TRIZ a její mohutné sw podpoře Goldfire Innovator. Přínos pro firmu: – informace o metodě pro tvorbu správných inovačních zadání, – informace o metodě pro řešení technických invenčních úloh, – informace o počítačové podpoře jak metodiky TRIZ, tak i dobývání informací – znalostí potřebných pro řešení inovačních zadání /invenčních úloh, – po vyhodnocení názorů pracovníků firmy (na konci informativní přednášky účastníci vyplní anonymní dotazník) podklad k rozhodnutí managementu o případné další spolupráci. Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro ČR a Slovensko, prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 146 734, [email protected]