Info-přednáška: metodika TRIZ a její soft. Goldfire Innovator (2 h)


(komentovaná osnova přednášky) v rozsahu 2h

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

Obsah přenášky:
– úvod do problematiky inovací, role člověka, informační a znalostní potenciál firmy,
– analytická část TRIZ, kroky analýzy (rozboru) objektu s cílem formulovat zadání,
– řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení), řešení úloh nalezených v zadáních,
– software podpora metodiky TRIZ (etapy: informační, analytické, syntetické i verifikační fáze inovačního procesu, sémantický procesor „dolování“ znalostí z www) ,
– anonymní anketa k tématu (názory posluchačů, informace pro management).

Forma přednášky:
– dynamický výklad (nikdo neusne!), sekvence v .ppt, demo verze, ukázka práce v plné verzi, sémantický procesor vyhledávání informací až znalostí (relevantních k řešenému problému) v prostředí Internetu.

Materiály pro posluchače:
– Informativní dopis 2 x A4 o metodice TRIZ a její soft. podpoře Goldfire Innovator,
– myšlenková „mapa“ metodiky TRIZ a její soft. podpory.

Přínos pro posluchače:
– informace o existenci málo známého „TRIZovského“, tj. analyticko-syntetického systémového přístupu a přitom tvořivost podporujícího přístupu k řešení nejen technických problémů,
– informace o metodice TRIZ a její mohutné soft. podpoře.

Přínos pro firmu:
– informace o metodě pro Tvorbu správných inovačních zadání,
– informace o metodě pro Řešení technických invenčních úloh,
– informace o počítačové podpoře dobývání informací a znalostí potřebných pro řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci informativní přednášky účastníci vyplní anonymní dotazník) je podklad k rozhodnutí managementu o případném dalším využití metodiky TRIZ a software Goldfire Innovator.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 146 734,
[email protected]

,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.