Goldfire Innovator


Co přináší
SW balík GOLDFIRE INNOVATOR
do inovačního procesu?
Strukturovanost. Disciplínu. Řiditelnost.
OPAKOVATELNOST A PROGNÓZOVATELNOST INOVACÍ.

    Goldfire Innovator  POSILUJE SCHOPNOSTI a MOTIVACI vývojových pracovníků METODICKY HLEDAT A OVĚŘOVAT nová, cenově efektivní a kvalitní technická řešení.
GFI podporuje řešitele při odstraňování nedostatků, při navrhování modifikovaných vlastností existujících produktů či procesů, ale i při vyvíjení nového produktu.

Goldfire Innovator PODPORUJE INOVAČNÍ PROCES, protože zahrnuje:

 • Prověřené metody pro analýzu a zdokonalování produktů a procesů;
 • Precizní vyhledávání informací a znalostí v elektronicky dostupných datech;
 • Kritické znalosti ukryté v textech 15. mil. světových patentů;
 • Databázi více něž 9. tis. přídorodovědných jevů s jejich patentovanými aplikacemi;
 • Přístup k více než 2. tis. transdisciplinárních vědeckých webových portálů.

Kombinace sémantického vyhledávače s obrovským množstvím elektronicky dostupných informací umožňuje organizacím diskrétně sledovat vývojové aktivity konkurence a nejen analyzovat, zkoumat a ověřovat nové koncepty výrobků, ale také zdokonalovat existující výrobky či procesy.

Goldfire Innovator:

 • Usnadňuje proces tvorby inovačních zadání i vznik jejich koncepčních řešení;
 • Umožňuje detailní hodnotovou analýzu existujícího produktu a nebo procesu;
 • Definuje a uspořádává inovační problémy i jejich řešení podle důležitosti;
 • Skladuje a sdílí znalosti jak osobní, tak i firemní – eliminuje „vynalezení kola“ a podporuje opakovatelné využívání dobrých technických řešení;
 • Umožňuje analýzu konkurence (competitive analysis), analýzu patentů a trendů vývoje v technických oborech;
 • Promítá lépe než dosud marketingové znalosti včas do vývojového procesu.

PŘÍNOSY z užívání Goldfire Innovator?
Firmy profitují z následujících výhod:

 • Rychlejší přeměna inovačních návrhů do konkurenceschopných produktů;
 • Lepší a početnější inovační náměty od vývojových pracovníků;
 • Větší návratnost prostředků vložených do výzkumu a vývoje;
 • Plynulejší a efektivnější výrobní procesy;
 • Posílený inovační potenciál firmy;
 • Rychlejší vstup na trh;
 • Rychlejší růst firmy.

S Goldfire Innovatorem
FIRMY ZKRACUJÍ INOVAČNÍ CYKLUS a OMEZUJÍ ČETNÉ VÍCENÁKLADY
spojované obvykle s „iteracemi ve fázi návrhu“.

Více informací o Goldfire Innovator: doc., ing. Bohuslav Bušov, CSc., TRIZing, o.s.,
602 933 650, [email protected]