Co je TRIZ


O čem je metodika TRIZ ?

Metodika TRIZ-Tvorba a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání vznikala postupně od r. 1946, a to studiem patentů, zobecňováním úspěšných postupů, které vedly k úspěšnému vyřešení technického problému a k udělení patentu. Bylo zjištěno, že inovační/invenční řešení vyšších řádů byla a jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných řešitelských postupů. Poznání těchto postupů  nejen že zvyšuje efektivitu studia techniky, ale také posiluje tvůrčí potenciál řešitelů inovačních projektů a prostřednictvím vytvořených inovací také konkurenceschopnost produktů, firem, státu, kontinentu. TRIZ je dnes integrován do metodické výbavy řešitelů inovací v mnoha globálně působících firmách (Siemens, ABB, Honeywell, Bosch, LG, atd).

TRIZ respektuje systémový přístup, podporuje tvořivost, vede uživatele od nejasné problémové situace, přes vymezení a analýzu systému ke správné formulaci četných zadání, až k návrhům variant řešení upřesněných úloh. Využívá dvě navzájem se doplňující metody: analýzu funkcí a nákladů na jejich realizaci (Funkčně Nákladová Analýza) a řešitelskou metodu ARIZ – Algoritmus Řešení Invenčních Zadání.

Využití metodiky je podporováno unikátním sw. „Goldfire Innovator“ určeným pro sběr informací, analýzu, syntézu variantních řešení, verifikaci vybraných nalezených řešení. Sémantický způsob vyhledávání informací až znalostí v elektronicky dostupných databázích v prostředí internetu dává výrazně přesnější výsledky hledání než poskytují klasické vyhledávače Google, Yahoo, atp.