Rubrika: Nezařazené

  • Info-přednáška: metodika TRIZ a její soft. Goldfire Innovator (2 h)

    (komentovaná osnova přednášky) v rozsahu 2h Zdokonalování technických objektů metodami TRIZs podporou expertního systému Goldfire Innovator Obsah přenášky:– úvod do problematiky inovací, role člověka, informační a znalostní potenciál firmy,– analytická část TRIZ, kroky analýzy (rozboru) objektu s cílem formulovat zadání,– řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení), řešení úloh nalezených v zadáních,– software podpora metodiky TRIZ (etapy: […]