Rubrika: Pro Firmy

 • Jednodenní TRIZ kurz – seznamovací

  (komentovaná osnova) v rozsahu 7 x 50 minut:  Zdokonalování technických objektů metodami TRIZs podporou expertního systému Goldfire Innovator 1. Řešitel inovací a jeho prostředky: Úvod do tématu. Proces změn (inovací). Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání, historie, současnost, software podpora. 2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu, pro stanovení inovační strategie a formulaci inovačních zadání, metodický NÁSTROJ ZADAVATELE i ŘEŠITELE […]

 • Třídenní TRIZ kurz – poznávací, pro firmy

  (komentovaná osnova) v rozsahu 20 x 45 minut: Zdokonalování technických objektů metodami TRIZs podporou expertního systému Goldfire Innovator 1.1 Úvod. Cíl, účel a výstupy kurzu. Změny (inovace) objektu (systému, procesu). Řešitel a jeho prostředky. Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ), expertní systém Goldfire Innovator. Přípravná, informační, analytická, tvůrčí, ověřovací a zaváděcí etapa v procesu inovace technického systému. […]

 • O KURZECH OBECNĚ

  Kurzy jsou koncipovány tak, aby zájemcům poskytly základy těch řešitelských nástrojů z metodiky TRIZ, které mají podporu v systému IM-Goldfire Innovator. Nabízíme školení v metodice TRIZ a poznání způsobu práce se sw. podporou. Tyto kurzy napomáhají pracovníkům vývoje, konstrukce a technologie: – zrychlit vývoj nových výrobků a/nebo procesů, – předcházet nákladným chybám již v předkonstrukční […]

 • Info-přednáška: metodika TRIZ a její soft. Goldfire Innovator (2 h)

  (komentovaná osnova přednášky) v rozsahu 2h Zdokonalování technických objektů metodami TRIZs podporou expertního systému Goldfire Innovator Obsah přenášky:– úvod do problematiky inovací, role člověka, informační a znalostní potenciál firmy,– analytická část TRIZ, kroky analýzy (rozboru) objektu s cílem formulovat zadání,– řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení), řešení úloh nalezených v zadáních,– software podpora metodiky TRIZ (etapy: […]