Publikace

K metodice TRIZ existuje mnoho publikací v různých jazycích, nejčastěji jsou to překlady z ruštiny. Zde uvedeme některé české publikace (knihy pro mládež, studenty a inženýry, studijní materiály-skripta), popularizační články v časopisech, odborné konferenční příspěvky, aj.

Knihy pro děti a mládež

Skripta pro studenty a inženýry

Sekvence slajdů .ppt

Překlady některých pomůcek