Lidé ovládající metodiku TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních Zadání) a uživatelé znalostní soft. podpory této metodiky – Goldfire Innovator® – od  firmy IHS® (dříve Invention Machine®) nabízejí metodické znalosti a zkušenosti použitelné pro zdokonalování nejen techniky.
Několik desítek profesorů, docentů a stovky zkušených vývojových pracovníků z českých a slovenských firem, kteří poznali metodiku TRIZ a její sw. podporu Goldfire Innovator, doporučují zavedení tohoto metodického a sw. nástroje do studia techniky a do inovační praxe firem.
Zavádění metodiky TRIZ a její sw. podpory do technického vzdělávání a inovujících firem se věnuje INDUS Int., s.r.o. od r. 1993 a občanské sdružení TRIZing od r. 2010.

Množství studentů a uživatelů metodiky TRIZ a sw. Goldfire roste.

Témata TRIZ a Goldfire jsou mimořádně „výživná“, práce i užitečných výsledků je dostatek jak pro učitele odborných předmětů na SŠ a VŠ, tak i pro řešitele inovačních projektů ve firemní praxi.
Ohlasy a reference na téma z USA, Japonska, J. Koreje, Číny i z řady českých firem a škol to potvrzují.

Zapsaný spolek TRIZing, z.s. (dříve Občanské sdružení, o.s.) je připraveno poskytnout zájemcům o témata TRIZ a Goldfire Innovator další informace.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., zaměstnanec FEKT, VUT v Brně
je od r. 1993 je lektor a garant metodiky TRIZ ve školách a firmách  v ČR a na Slovensku, je prezidentem TRIZing, o.s. při VUT v Brně.

Poznámka:
V posledním letech okolo TRIZ v ČR přibylo několik „kovaříčků“ (:-((.
V Brně na FEKT VUT dlouhodobě působí a je k dispozici zkušený „kovář“ (:-)).